Double Window Self Seal Envelopes 8 5/8 x 3 5/8 - 500 envelopes